08  
 

นายสุทัศน์   เสมอเชื้อ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

 
01    

นายเสริม   โชติวรรณ

ครูเชี่ยวชาญ

 

นางธนภัทร   ชาญสมาธิ์

ครูชำนาญการพิเศษ

07    

นายนพเก้า   คล้ายแก้ว

พนักงานราชการ