วันเสาร์, 31 มีนาคม 2561 13:37

การเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์อบรมSTEMทางไกลฯ

 ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรตเข้ารับการอบรมด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษาฯ

 

 

29893764 10204226970791770 1259884911 o

 

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3 ช่อง ได้แก่ DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ศูนย์การอบรมครูพี่เลี้ยง ทั่วประเทศ 

29883974 10204226981392035 1786184624 o

   โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต โดยนายสุทธิวัชร์ ทับเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้ารับการอบมรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์การอบรม สำหรับโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ ที่จะเปิดการอบรมให้กับครูที่สนใจในเร็วๆนี้ หากครูท่านใดสนใจเข้ารับการอบรม สามารถลงทะเบียนได้ทาง ระบบลงทะเบียนอบรมสะเต็ม สสวท.

29853093 10204226976031901 2120724398 n
29829879 10204226971351784 1458353052 o

IMG 1034