วันศุกร์, 04 พฤษภาคม 2561 12:42

แรลลี่ ปั่นปั่นปั่น วันเทศบาล สานสัมพันธ์ครอบครัว

คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เข้าร่วมกิจกรรม แรลลี่ ปั่นปั่นปั่น วันเทศบาล สานสัมพันธ์ครอบครัวฯ
S 36061221

 

   คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ได้เข้าร่วมกิจกรรม "แรลลี่ ปั่นปั่นปั่น วันเทศบาล สานสัมพันธ์ครอบครัว" ครั้งที่ 5 โดยเป็นจุดกิจกรรม ลำดับที่ 7 บริเวณสถานีดับเพลิง หนองสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

S 36061218


S 36061219

S 36061224