วันศุกร์, 29 มิถุนายน 2561 13:56

ท.6จัดพิธีเปิดอาคาร6วิกรมคีรีและโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

36354271 1782357385163311 2599026749673046016 o 

 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสร้างศักยภาพผู้เรียน สู่การศึกษาประเทศไทย 4.0 มีนายเจษฎา ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสุทธิวัฒน์ ทับเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

36319043 1782350368497346 566251666580439040 o

   โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ให้ความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเริ่มด้วยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจากครูสอนเป็นพี่เลี้ยง การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิต อีกทั้งสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
36342121 1782353585163691 8326331390819827712 o

 

 

36434281 1782350398497343 5261447985434198016 o
   
   ทั้งนี้กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนในทุกระดับชั้น อาทิ ระดับอนุบาล (ศิลปะสร้างสรรค์) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3(เพิ่มเวลา คู่วิถีไทย) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (พอเพียงตามรอยพ่อ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (สรรค์สร้างงานสิ่งประดิษฐ์ไทย) และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ก้าวสู่ทักษะอาชีพ)

36369988 1782354768496906 1339397856338903040 o

   อาคารเรียนวิกรมคีรี เป็น อาคารเรียน 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอน อาทิ ห้องโรงเรียนพอเพียง ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง DLTV ห้องประชุมศรีวิกรม ห้องภาษาไทย และห้องเรียน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 -6 จำนวน 6 ห้องเรียน

 36428330 1782355941830122 2174950938815496192 o

36455645 1782357125163337 2829559969689370624 o